HP LaserJet 3052 All in One Printer - Hızlı ayarlar oluşturma ve kullanma

background image

Hızlı ayarlar oluşturma ve kullanma

Geçerli yazıcı sürücüsü ayarlarını tekrar kullanabilmek üzere kaydetmek için hızlı ayarları kullanın.
Örneğin, sayfa yönü, her iki tarafa da yazdırma ve kağıt kaynağı gibi ayarları hızlı ayara
kaydedebilirsiniz. Hızlı ayarlar çoğu yazıcı sürücüsünün sekmelerinde bulunur. 25 adete kadar
Yazdırma Görevi Hızlı Ayarı kaydedebilirsiniz.

Not

Yazıcı sürücüsü, görünen ayar sayısı 25'ten az olduğunda 25 Yazdırma Görevi Hızlı

Ayarının tanımlandığını bildirebilir. Ürününüz için geçerli olmayan önceden tanımlanmış bazı
Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları da bulunabilir ve bunlar toplam sayıya dahildir.

Hızlı ayar oluşturmak için

1.

Yazıcı sürücüsünü açın (bkz:

Yazıcı sürücülerine erişim

).

2.

Kullanmak istediğiniz yazdırma ayarlarını seçin.

3.

Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları kutusuna, seçilen ayarlar için bir ad yazın (örneğin, "Üç Aylık
Rapor" veya "Proje Durumum")

4.

Kaydet'i tıklatın.

Hızlı ayarları kullanmak için

1.

Yazıcı sürücüsünü açın (bkz:

Yazıcı sürücülerine erişim

).

2.

Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları açılan listesinden kullanmak istediğiniz hızlı ayarı seçin.

3.

Tamam'ı tıklatın. Ürün, hızlı ayarda kaydedilen ayarlara göre yazdırmak üzere ayarlanmıştır.

46

Bölüm 5 Yazdırma

TRWW

background image

Not

Yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarlarını geri yüklemek için, Yazdırma Görevi Hızlı

Ayarları açılan listesinden Varsayılan Yazdırma Ayarları'nı seçin.