HP LaserJet 3052 All in One Printer - WIA özelliğine sahip bir programdan tarama (yalnızca Windows XP)

background image

WIA özelliğine sahip bir programdan tarama (yalnızca Windows XP)

Görüntünün doğrudan Microsoft Word gibi bir yazılım programına taranmasında kullanılan diğer yöntem
de WIA’dır. WIA, tarama yapmak için HP LaserJet Tarama yazılımının yerine Microsoft yazılımını
kullanır.

Genellikle, yazılım programı Ekle veya Dosya menüsünde Resim/Tarayıcıdan veya Kameradan gibi
bir komut içeriyorsa WIA kullanmaktadır. Programın WIA kullanıp kullanmadığından emin değilseniz,
yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.