HP LaserJet 3052 All in One Printer - Kopya sayısını değiştirme

background image

Kopya sayısını değiştirme

Varsayılan kopya sayısını 1 - 99 arası herhangi bir sayıya ayarlayabilirsiniz.

Geçerli işin kopya sayısını değiştirmek için (HP LaserJet 3050 hepsi bir arada)

1.

Hepsi bir arada aygıtın kontrol panelinde geçerli işinizin kopya sayısını (1 - 99) yazmak için
alfanümerik düğmeleri kullanın.

2.

İşinizi kopyalamaya başlamak için

Fotokopiyi Başlat

düğmesine basın.

Not

Ayarda yapılan değişiklik, kopyalama işi tamamlandıktan sonra yaklaşık iki dakika

süreyle etkin kalır. Bu süre boyunca hepsi bir arada aygıtın kontrol paneli ekranında
Ayarlar=Özel iletisi görüntülenir.

Geçerli işin kopya sayısını değiştirmek için (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 hepsi bir arada)

1.

Hepsi bir arada aygıtın kontrol panelinde

Kopya Sayısı

düğmesine basın.

2.

Geçerli işinizde kullanmak istediğiniz kopya sayısını (1 - 99) yazmak için alfanümerik düğmeleri
kullanın.

3.

İşinizi kopyalamaya başlamak için

Fotokopiyi Başlat

düğmesine basın.

Not

Ayarda yapılan değişiklik, kopyalama işi tamamlandıktan sonra yaklaşık iki dakika

süreyle etkin kalır. Bu süre boyunca hepsi bir arada aygıtın kontrol paneli ekranında
Ayarlar=Özel iletisi görüntülenir.

Varsayılan kopya sayısını değiştirmek için

1.

Hepsi bir arada aygıtın kontrol panelinde

Menü

düğmesine basın.

2.

Kopyalama ayarı öğesini seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın ve ardından düğmesine

basın.

3.

Vars. kopya say. öğesini seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın ve ardından düğmesine

basın.

4.

Varsayılan olmasını istediğiniz kopya sayısını (1 - 99) yazmak için alfanümerik düğmeleri kullanın.

5.

Seçiminizi kaydetmek için düğmesine basın.

Not

Kopya sayısının fabrika varsayılan ayarı 1'dir

126

Bölüm 7 Kopyalama

TRWW