HP LaserJet 3052 All in One Printer - Hepsi bir arada aygıtın kontrol paneli ekranının dilini değiştirme

background image

Hepsi bir arada aygıtın kontrol paneli ekranının dilini değiştirme

Yazdırılan raporlarda veya hepsi bir arada aygıtın kontrol paneli ekranında görüntülenen iletilerde
ülkeniz/bölgeniz için varsayılan dilden başka bir dil kullanmak isterseniz bu yordamı uygulayın.

Hepsi bir arada aygıtın kontrol paneli ekranı dilini değiştirmek için

1.

Menü

düğmesine basın.

2.

Sistem ayarı öğesini seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın ve ardından düğmesine basın.

3.

Dil öğesini seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın ve ardından düğmesine basın.

4.

İstediğiniz dili seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın.

5.

Seçiminizi kaydetmek için düğmesine basın.

Hepsi bir arada aygıt otomatik olarak yeniden başlar.