HP LaserJet 3052 All in One Printer - Alınan faksları damgalama

background image

Alınan faksları damgalama

Hepsi bir arada aygıt, göndereni tanımlama bilgilerini alınan her faksın üst kısmına yazdırır. Faksın
alındığı tarih ve saati onaylamak için alınan her faksa, kendi başlık bilgilerinizin eklenmesini de
seçebilirsiniz. Alınan faksları damgalama seçeneğinin fabrika varsayılan değeri Kapalı olarak
ayarlanmıştır.

Not

Bu seçenek yalnızca hepsi bir arada aygıtın yazdırdığı alınan fakslar için geçerlidir.

Alınan faksları damgalama seçeneğinin kullanılabilmesini sağlamak için

1.

Hepsi bir arada aygıtın kontrol panelinde

Menü

düğmesine basın.

2.

Faks ayarı öğesini seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın ve ardından düğmesine basın.

3.

Faks Alm. ayarı öğesini seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın ve ardından düğmesine basın.

4.

Faksları damgala öğesini seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın ve ardından düğmesine

basın.

5.

Açık veya Kapalı öğesini seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın ve seçiminizi kaydetmek için

düğmesine basın.

92

Bölüm 6 Faks

TRWW