HP LaserJet 3052 All in One Printer - Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP)

background image

Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP)

DHCP, bir aygıt grubunun bir DHCP sunucusu tarafından sağlanan IP adresleri kümesini kullanmasına
olanak tanır. Aygıt veya ana bilgisayar sunucuya bir istem gönderir ve sunucu, kullanılabilir IP adresi
varsa bu adresi aygıta atar.