HP LaserJet 3052 All in One Printer - Yüklenen bir hepsi bir arada aygıt için LPR portu oluşturma

background image

Yüklenen bir hepsi bir arada aygıt için LPR portu oluşturma

1.

Başlat'ı, Yazıcılar ve Fakslar'ı tıklatın.

2.

Yazıcı simgesini sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

3.

Bağlantı Noktaları sekmesini ve Bağlantı Noktası Ekle'yi seçin.

4.

Yazıcı Bağlantı Noktaları iletişim kutusundan LPR Bağlantı Noktası'nı seçin ve Yeni Bağlantı
Noktası
'nı tıklatın.

5.

lpd sunan sunucunun adı veya adresi etiketli alana, hepsi bir arada aygıtın DNS adını veya IP
adresini girin.

6.

Söz konusu sunucudaki Yazıcının veya baskı kuyruğunun adı etiketine sahip iletişim kutusunda,
hepsi bir arada aygıt için baskı kuyruğunun adını yazın (küçük harflerle) (örneğin:

raw

,

herhangi

vb.).

7.

Tamam'ı seçin.

8.

Özellikler kutusunu kapatmak için Kapat'ı ve Tamam'ı seçin.

182

Bölüm 9 Ağ üzerinde çalışma

TRWW