HP LaserJet 3052 All in One Printer - Örnek: Printcap girişi

background image

Örnek: Printcap girişi

lj1_raw|raw1:\

:lp=:\

:rm=laserjet1:\

:rp=raw:\

:lf=/usr/spool/lpd/lj1_raw.log:\

:sd=/usr/spool/lpd/lj1_raw:

Kullanıcıların tüm hepsi bir arada aygıtların adını bildiğinden emin olun, çünkü yazdırmak için komut
satırına adlarını yazmaları gerekir.

Aşağıdakileri girerek bekletme dizinini oluşturun. Kök dizinde şunları yazın:

mkdir /usr/spool/lpd

cd /usr/spool/lpd

mkdir printer_name_1 printer_name_2

chown daemon printer_name_1 printer_name_2

chgrp daemon printer_name_1 printer_name_2

chmod g+w printer_name_1 printer_name_2

Burada

printer_name_1

ve

printer_name_2

bekletilecek hepsi bir arada aygıtları göstermektedir.

Çok sayıda hepsi bir arada aygıtı bekletebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte yazdırma için kullanılan hepsi bir
arada aygıtlar için bekletme dizinlerini oluşturma komutu gösterilmektedir.

174

Bölüm 9 Ağ üzerinde çalışma

TRWW