HP LaserJet 3052 All in One Printer - 2. Adım. Baskı kuyruklarını ayarlama

background image

2. Adım. Baskı kuyruklarını ayarlama

Sistem üzerinde kullandığınız her hepsi bir arada aygıt veya özellik (PCL veya PostScript) için bir baskı
kuyruğu ayarlanmalıdır. Hepsi bir arada aygıt yalnızca bir kuyruk türünü destekler (raw). Bu nedenle,
hepsi bir arada aygıt hepsini aynı şekilde değerlendireceği için hangi kuyruk adının verildiği önemli
değildir. Hepsi bir arada aygıt tüm kaynaklardan alınan verilerin aynı olduğunu kabul eder ve iş akışı
verilerine satırbaşı ekleme, ikili PostScript verilerini, özel PJL sıralarını, kullanıcı tanımlı dizeleri
işaretleme gibi kuralları yoktur. Bu hepsi bir arada aygıt aynı zamanda otomatik PostScript ikili mod
akışını algılama özelliğini destekler ve bu şekilde bu hizmet için özel bir kuyruk türü gerektirmez (veya
özel bir kuyruk türüne izin vermez).