HP LaserJet 3052 All in One Printer - Avbryta en utskrift

background image

Avbryta en utskrift

Du kan avbryta en pågående utskrift genom att trycka på

Avbryt

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

VIKTIGT

När du trycker på

Avbryt

avbryts den pågående utskriften. Om flera processer är igång

(t.ex. när ett dokument skrivs ut samtidigt som ett fax tas emot) och du trycker på

Avbryt

, avbryts

den process som för tillfället visas på kontrollpanelen.

Du kan också avbryta en utskrift från ett program eller en utskriftskö.

Om du vill stoppa utskriften omedelbart tar du bort kvarvarande utskriftsmaterial från allt-i-ett-enheten.
När utskriften stoppats väljer du ett av följande alternativ.

Enhetens kontrollpanel: Tryck på och släpp

Avbryt

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel om du vill

avbryta utskriften.

Program: Normalt visas en dialogruta på skärmen, med vars hjälp du kan avbryta utskriften.

Utskriftskö: Om en utskrift väntar i en utskriftskö (datorns minne) eller i utskriftsbufferten kan du
radera utskriften där.

Windows 98, Windows Me eller Windows 2000: Öppna dialogrutan Skrivare. Klicka på
Start, välj Inställningar och klicka sedan på Skrivare. Dubbelklicka på allt-i-ett-enhetens
symbol så att fönstret öppnas, markera utskriften och klicka på Ta bort.

Windows XP: Klicka på Start, klicka på Inställningar och klicka sedan på Skrivare och
fax
. Dubbelklicka på symbolen för allt-i-ett-enheten för att öppna fönstret, högerklicka på den
utskrift som du vill avbryta och klicka sedan på Avbryt.

Utskriftskön i Macintosh: Öppna utskriftskön genom att dubbelklicka på allt-i-ett-enhetens
symbol i Dock. Markera därefter utskriften och klicka på Ta bort.

SVWW

Avbryta en utskrift

63

background image

64

Kapitel 5 Skriva ut

SVWW

background image

6