HP LaserJet 3052 All in One Printer - Ange en egen pappersstorlek från skrivardrivrutinen

background image

Ange en egen pappersstorlek från skrivardrivrutinen

Ange ett eget pappersformat

1.

Öppna skrivardrivrutinen (se

Få åtkomst till skrivardrivrutinerna

).

2.

På fliken Papper eller Papper/kvalitet klickar du på Eget.

3.

I fönstret Egna pappersformat skriver du namnet på specialpapperet.

4.

Ange längd och bredd för papperet. Om du anger en storlek som är för liten eller för stor, justeras
storleken i skrivardrivrutinen till minimi- eller maximistorleken.

5.

Klicka vid behov på knappen för att ändra måttenhet mellan millimeter och tum.

6.

Klicka på Spara.

7.

Klicka på Stäng. Produkten är nu inställd på att skriva ut dokumentet på papperet med det
specialformat som du angett. Namnet du sparade visas i listan med pappersstorlekar för framtida
bruk.