HP LaserJet 3052 All in One Printer - Så här skriver du ut på båda sidor manuellt (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett) (Macintosh)

background image

Så här skriver du ut på båda sidor manuellt (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett)

(Macintosh)

1.

Fyll på så mycket papper i något av facken att det räcker till utskriften. Om du fyller på
specialpapper, t.ex. papper med brevhuvud, gör du på något av följande sätt:

I fack 1 lägger du i brevpapper med framsidan uppåt och nederkanten först.

I övriga fack fyller du på brevpapper med framsidan ned och med den övre kanten mot fackets
bakre del.

VIKTIGT

Lägg inte i papper som är tyngre än 105 g/m

2

. Papperet kan fastna.

2.

Öppna skrivardrivrutinen (se

Få åtkomst till skrivardrivrutinerna

).

3.

På fliken Efterbehandling väljer du Skriv ut på båda sidorna (manuellt).

4.

Klicka på OK.

5.

Skicka utskriften till produkten.

6.

Gå till allt-i-ett-enheten. Ta bort tomma papper från fack 1. Lägg i den utskrivna bunten i det fack
som anges på kontrollpanelen.
Lägg i papperet med den tryckta sidan vänd uppåt och mata in
nederkanten i allt-i-ett-enheten först. Följ anvisningarna i fönstret som visas innan du lägger tillbaka
den utskrivna bunten och skriver ut resten.

7.

En uppmaning kan visas i kontrollpanelens teckenfönster om att trycka på en knapp innan du kan
fortsätta.

SVWW

Använda funktioner i skrivardrivrutinen för Macintosh

57