HP LaserJet 3052 All in One Printer - Skriva ut på båda sidorna (Macintosh)

background image

Skriva ut på båda sidorna (Macintosh)

Automatisk dubbelsidig utskrift (duplex) är tillgänglig om du använder den automatiska duplex-enheten
på HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett. Manuell dubbelsidig utskrift finns för HP LaserJet
3050/3052/3055/3390/3392 allt-i-ett. Manuell dubbelsidig utskrift åstadkoms genom att du matar in
sidan genom allt-i-ett-enheten två gånger för att skriva ut på båda sidorna.