HP LaserJet 3052 All in One Printer - Skriva ut flera sidor på ett pappersark (Macintosh)

background image

Skriva ut flera sidor på ett pappersark (Macintosh)

Du kan skriva ut flera sidor på ett och samma pappersark. Den här funktionen ger ett kostnadseffektivt
sätt att skriva ut utkast.

Skriva ut flera sidor på ett ark

1.

Öppna skrivardrivrutinen (se

Få åtkomst till skrivardrivrutinerna

).

2.

Klicka på snabbmenyn Layout.

3.

Bredvid Sidor per ark väljer du det antal sidor som du vill skriva ut på varje blad (1, 2, 4, 6, 9 eller
16).

4.

Om antalet sidor per ark är fler än 1, väljer du ordningen och placeringen på sidorna bredvid
Utskriftsriktning.

5.

Bredvid Ram väljer du den typen av ram som du vill skriva ut runt varje sida på arket.

54

Kapitel 5 Skriva ut

SVWW