HP LaserJet 3052 All in One Printer - Skriva ut ett försättsblad (Macintosh)

background image

Skriva ut ett försättsblad (Macintosh)

Om du vill kan du skriva ut ett separat försättsblad för dokumentet, som innehåller ett meddelande (t.ex.
"Hemligt").

Skriva ut ett försättsblad

1.

Öppna skrivardrivrutinen (se

Få åtkomst till skrivardrivrutinerna

).

2.

Välj om du vill skriva ut försättsbladet Before Document (Före dokument) eller After Document
(Efter dokument)
på snabbmenyn Skiljeblad.

3.

Välj vilket meddelande du vill ha på försättsbladet i snabbmenyn Cover Page Type om du
använder Mac OS X V10.3 eller Mac OS X V10.4.

OBS!

Om du vill skriva ut ett tomt försättsblad, väljer du Standard som Försättsbladstyp.