HP LaserJet 3052 All in One Printer - Skanna med HP LaserJet Scan (Windows)

background image

Skanna med HP LaserJet Scan (Windows)

1.

Välj Skanna om du vill öppna HP LaserJet Scan i programgruppen för Hewlett-Packard.

OBS!

När du trycker på Starta skanning på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel öppnas

även HP LaserJet Scan.

2.

Välj vilken åtgärd du vill ha utförd.

Välj en destination om du vill börja skanna direkt.

Välj att skanna efter uppmaning om inställningar om du vill ange ytterligare inställningar
innan du börjar skanna.

Välj att konfigurera enheten om du vill programmera Skanna till-knappen.

3.

Klicka på OK.

OBS!

OK indikerar åtgärden som du vill ha utförd.

140

Kapitel 8 Skanna

SVWW