HP LaserJet 3052 All in One Printer - Skanna till en fil

background image

Skanna till en fil

1.

Placera originalen som ska skannas med framsidan vänd uppåt i den automatiska
dokumentmataren. Justera pappersledarna så att de passar originalet.

eller

Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedåt i
flatbäddsskannern och med dokumentets övre vänstra hörn i nedre högra hörnet på glasskivan.
Stäng locket försiktigt.

2.

Om allt-i-ett-enheten är ansluten direkt till datorn öppnas HP Director när du placerar ett dokument
i dokumentmataren.

eller

Klicka på HP Director-symbolen i Dock om du skannar från en flatbäddsskanner (eller om
HP Director inte öppnas automatiskt).

3.

Klicka på Skanna i HP Director.

4.

Klicka på Välj destination.

5.

Klicka på Spara till fil på snabbmenyn och ange sedan ett namn för filen.

6.

Klicka på Spara.

7.

Klicka på Stäng om du vill stänga HP LaserJet Scan.

SVWW

Skanna från allt-i-ett-enheten och HP Director (Macintosh)

141