HP LaserJet 3052 All in One Printer - Ordlista

background image

Ordlista

allt-i-ett Uttryck som används för enheter från HP som har flera funktioner, som exempelvis utskrift,
faxöverföring, kopiering och skanning.

automatisk dokumentmatare Automatisk dokumentmatare, kallas även ADF eller ADM. Den automatiska
dokumentmataren matar in original i enheten för kopiering, skanning eller faxöverföring.

delad linje En enskild telefonlinje som används för både röstsamtal och faxöverföring.

DIMM-kort Står för Dual In-line Memory Module, och är ett litet kretskort med minne. Ett SIMM-kort (Single In-
line Memory Module) har en 32-bitars sökväg till minnet medan ett DIMM-kort har en 64-bitars sökväg.

dots per inch (dpi), punkter per tum Ett mått på upplösning som används för utskrift. I allmänhet betyder fler
punkter per tum att du får högre upplösning, bättre detaljrikedom i bilden och en större filstorlek.

DSL Förkortningen utläses Digital Subscriber Line och är en teknik med vilken en direkt
höghastighetsuppkoppling mot Internet upprättas genom telefonlinjen.

e-post En förkortning av elektronisk post. Programvara som kan användas för att överföra objekt elektroniskt
via ett kommunikationsnätverk.

fax En förkortning av faksimil. Elektronisk kodning av en sida och överföringen av den elektroniska sidan via en
telefonlinje. Enhetens programvara kan skicka objekt till elektroniska faxprogram. Till detta krävs ett modem och
faxprogramvara.

faxfunktioner Faxrelaterade åtgärder, exempelvis att rensa minnet, som görs från kontrollpanelen eller från
program och som bara påverkar aktuell uppgift eller endast utförs en gång innan faxen återgår till läget Redo.
Dessa funktioner har ett eget område på kontrollpanelens meny.

faxinställningar Faxrelaterade inställningar som, när de ställs in eller ändras, fortsätter att gälla tills de ändras
igen. Det kan exempelvis vara det antal gånger som enheten ringer upp ett upptaget nummer. Inställningarna har
ett eget område på kontrollpanelens meny.

filformat Det sätt som innehållet i en fil är strukturerat av ett program eller en grupp av program.

gråskala Olika grånyanser som återger ljusa och mörka partier av en bild när färgbilder konverteras till gråskala.
Färger återges då med olika grånyanser.

HP Director Ett programfönster som används när man arbetar med dokument. När ett dokument placerats i den
automatiska dokumentmataren och datorn är direkt ansluten till enheten visas HP Director på bildskärmen, vilket
innebär att faxöverföring, kopiering eller skanning kan förberedas.

HP ToolboxFX HP ToolboxFX är en webbsida som öppnas i en webbläsare och ger tillgång till verktyg för
hantering av enheten och felsökning, en inbäddad webbserver och dokumentation till enheten. HP ToolboxFX
fungerar inte med Windows 98, Windows Me och Macintosh.

ISDN Integrated Services Digital Network (ISDN) är ett antal internationellt antagna standarder som används till
digital kommunikation mellan slutanvändare på det allmänna telefonnätet.

SVWW

Ordlista

395

background image

komma (,) Ett komma i ett faxnummer anger att faxenheten gör en paus på det stället när numret slås.

kontrast Skillnaden mellan mörka och ljusa områden i en bild. Ju lägre värde, desto mer liknar områdena
varandra. Ju högre värde, desto tydligare framträder områdena som skilda från varandra.

länk En koppling till ett program eller enhet som kan användas för att skicka information från enhetens
programvara till andra program, t. ex. e-post, elektronisk fax och OCR-länkar.

OCR-program OCR står för Optical Character Recocnition) och är ett OCR-program som konverterar
elektroniska bilder av text, t.ex. ett skannat dokument, till ett format som kan användas i ordbehandlingsprogram,
kalkylblad och databasprogram.

PBX (Private Branch Exchange) Ett litet telefonväxelsystem som brukar användas av stora företag eller
universitet för att koppla alla telefonanknytningar inom företaget. Det är anslutet till det allmänna telenätet och kan
vara antingen manuellt eller automatiskt, beroende på vilken metod som används av anknytningar för att ringa
och ta emot samtal. Det är vanligare att utrustningen ägs av kunden än att den leasas från teleföretaget.

pixels per inch (ppi), bildpunkter per tum Ett mått på upplösning som används för skanning. I allmänhet
betyder fler punkter per tum att du får högre upplösning, bättre detaljrikedom i bilden och en större filstorlek.

PSTN (Public Switched Telephone Network), allmänna telenätet Det världsomfattande telenätet eller en del
av det nätverket. Användarna får unika telefonnummer som gör att de kan ansluta till telenätet via närmaste
telefonväxel. Termen PSTN brukar användas i samband med datatjänster eller andra teletjänster som inte har
med telefoner att göra men som går med vanliga telesignaler och i vanliga ledningar.

raster En bildtyp som simulerar gråskala genom att variera antalet punkter. Färgrika områden består av många
punkter, medan ljusare områden består av ett mindre antal punkter.

Readiris Ett OCR-program som utvecklats av I.R.I.S. och som följer med programvaran till enheten.

skrivardrivrutin En skrivardrivrutin är ett program som andra program använder för att få åtkomst till
funktionerna på en enhet. En skrivardrivrutin tolkar ett programs formateringskommandon (t.ex. sidbrytningar och
teckensnittsval) till ett skrivarspråk (exempelvis PostScript eller PCL) och skickar sedan en utskriftsfil till enheten.

sortera Skriva ut med flera kopior i uppsättningar. När du väljer det här alternativet skriver enheten ut en hel
uppsättning innan flera kopior skrivs ut. I annat fall skrivs önskat antal kopior av en sida ut tillsammans innan
följande sidor skrivs ut.

särskild linje En telefonlinje som används enbart för röstsamtal eller fax.

särskild ringsignal En tjänst som vissa teleoperatörer tillhandahåller i vissa regioner/länder, med vilken två eller
tre telefonnummer kan användas på samma telefonlinje. Telefonnumren tilldelas olika ringsignaler och en
faxmaskin kan exempelvis konfigureras på så sätt att den känner igen ringsignalen för faxnumret.

TWAIN En industristandard för skannrar och programvara. Med en TWAIN-kompatibel skanner och ett TWAIN-
kompatibelt program kan skanning göras från programmet.

upplösning Skärpan på en bild som mäts i punkter per tum (dpi). Ju högre dpi, desto högre upplösning.

URL URL står för Uniform Resource Locator, och är den globala adressen för dokument och resurser på Internet.
Den första delen av adressen anger vilket protokoll som ska användas och den andra delen anger IP-adressen
eller domännamnet där resursen finns.

USB USB står för Universal Serial Bus och är en standard som har utvecklats av USB Implementers Forum, Inc.
för att datorer och kringutrustning ska kunna anslutas till varandra. USB innebär att en USB-port på en dator kan
anslutas till flera kringutrustningsenheter.

vattenstämplar En vattenstämpel lägger till bakgrundstext i ett dokument som ska skrivas ut. "Hemligt" kan
exempelvis tryckas i bakgrunden på ett viktigt dokument. Du kan välja mellan flera fördefinierade vattenstämplar,

396

Ordlista

SVWW

background image

olika teckensnitt, storlekar, vinklar och stilar. Vattenstämpeln kan tryckas på första sidan endast eller på samtliga
sidor.

webbläsare Detta är ett program som används till att hitta och visa webbsidor.

WIA Windows Imaging Architecture (WIA) är en bildframställningsarkitektur som finns på Windows Me and
Windows XP. En skanning kan påbörjas från dessa operativsystem om en WIA-kompatibel skanner används.

överbelastningsskydd En enhet som skyddar strömkälla och kommunikationslinjer från överbelastning.

SVWW

Ordlista

397

background image

398

Ordlista

SVWW