HP LaserJet 3052 All in One Printer - Standardkonfiguration för IP-adress (AutoIP)

background image

Standardkonfiguration för IP-adress (AutoIP)

En standard-IP-adress tilldelas via AutoIP-protokollet om de serverbaserade metoderna misslyckas.
Om DHCP eller BOOTP inte lyckas erhålla en IP-adress används en länklokal adresseringsteknik för
tilldelning av en unik IP-adress. Länklokal adressering kallas även AutoIP. IP-adressen tilldelas inom
intervallet 169.254.1.0 till 169.254.254.255 (vanligen kallad 169.254/16) och ska vara giltig. Det kan
emellertid ändras ytterligare för nätverk som använder konfigurationsverktyg för TCP/IP om det krävs.
Delnät används inte med länklokala adresser. Detnätsmasken är 255.255.0.0 och kan inte ändras.
Länklokala adresser dirigeras inte om från den lokala länken, och Internet är inte tillgängligt. Standard-
gateway-adressen är samma som den länklokala adressen. Om en likadan adress redan finns kommer
allt-i-ett-enheten, i de fall det behövs, tilldelas en ny adress i enlighet med standardmetoder för länklokal
adressering. Du avgör vilken IP-adress som är konfigurerad för allt-i-ett-enheten genom att kontrollera
nätverkskonfigurationssidan för allt-i-ett-enheten. Det kan ta lite tid för de serverbaserade protokollen
att slutföras. Du kan påskynda AutoIP-processen genom att inaktivera BOOTP- och DHCP-tjänsterna
på allt-i-ett-enheten. Det kan göras via en webbläsare.

158

Kapitel 9 Nätverk

SVWW