HP LaserJet 3052 All in One Printer - UDP (User Datagram Protocol)

background image

UDP (User Datagram Protocol)

UDP tillhandahåller tjänster liknande TCP. UDP bekräftar dock inte att data mottagits och stöder krav-
och svarstransaktioner utan någon extra pålitlighet eller garanterad leverans. UDP används när
bekräftelse och pålitlighet inte krävs, till exempel vid ”discovery broadcast”.

SVWW

TCP/IP

179