HP LaserJet 3052 All in One Printer - Gateways

background image

Gateways

Gateways (routrar) används för att ansluta nätverk till varandra. Gateways är enheter som fungerar som
översättare mellan system som inte använder samma kommunikationsprotokoll, dataformatering,
strukturer, språk och arkitektur. Gateways packar om datapaketen och ändrar syntaxen så att den
passar destinationssystemet. När nätverk delas upp i delnät, behövs gateways för att ansluta ett delnät
till ett annat.