HP LaserJet 3052 All in One Printer - Konfigurera allt-i-ett-enheten för anslutning med nätverksport

background image

Konfigurera allt-i-ett-enheten för anslutning med nätverksport

Konfigurera allt-i-ett-enheten för anslutning med nätverksport (direktläge eller peer-to-peer-

utskrift)

I den här konfigurationen är allt-i-ett-enheten ansluten direkt till nätverket och alla datorer i nätverket
kan skriva ut direkt på allt-i-ett-enheten.

OBS!

Det här är den rekommenderade nätverkskonfigurationen för allt-i-ett-enheten.

1.

Anslut allt-i-ett-enheten direkt till nätverket genom att sätta i en nätverkskabel i allt-i-ett-enhetens
nätverksport.

2.

Använd kontrollpanelen om du vill skriva ut en konfigurationssida.

3.

Sätt i cd-skivan i datorn. Om du redan har konfigurerat allt-i-ett-enheten startar du
installationsprogrammet genom att klicka på Installera programvara. Om
installationsprogrammet inte startas automatiskt går du till filen hpsetup.exe på cd:n och
dubbelklickar på filen.

4.

Klicka på Installera HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 allt-i-ett programvara.

5.

Klicka på Nästa på skärmen Välkommen.

6.

Klicka på Ja på skärmen Uppdateringar och sök efter uppdateringar på webben.

7.

För Windows 2000/XP väljer du önskat installationsalternativ på skärmen
Installationsalternativ. Hewlett-Packard rekommenderar normal installation, om det hanteras av
systemet.

8.

Läs licensavtalet på skärmen Licens, ange att du accepterar villkoren och klicka sedan på Nästa.

9.

För Windows 2000/XP väljer du ytterligare funktioner på skärmen HP Utökade funktioner (HP
utökad kapacitet) och klickar sedan på Nästa.

150

Kapitel 9 Nätverk

SVWW

background image

10.

Välj målmapp på skärmen Mapp och klicka sedan på Nästa.

11.

Starta installationen genom att klicka på Nästa på skärmen Starta installationen.

OBS!

Om du vill ändra inställningarna klickar du på Bakåt i stället för Nästa. Då visas den

föregående skärmen där du kan ändra inställningarna.

12.

Markera Via nätverket på skärmen Anslutningstyp och klicka på Nästa.

13.

Identifiera allt-i-ett-enheten genom att söka eller att ange en maskinvaru- eller IP-adress, som finns
på den utskrivna konfigurationssidan, på skärmen Identifiera skrivare. Vanligtvis har en IP-adress
tilldelats. Du kan ändra den genom att klicka på Identifiera skrivaren med adressen på skärmen
Identifiera skrivare. Klicka på Nästa.

14.

Slutför installationen.