HP LaserJet 3052 All in One Printer - Lägga till valfria nätverkskomponenter i Windows

background image

Lägga till valfria nätverkskomponenter i Windows

Lägga till valfria nätverkskomponenter i Windows

1.

Klicka på Start.

2.

Klicka på Kontrollpanelen.

3.

Klicka på Nätverks- och Internet-inställningar.

4.

Klicka på ikonsymbolen Nätverksanslutningar.

5.

Välj Avancerat på den övre menyraden. Välj Valfria nätverkskomponenter på menyn.

6.

Välj Andra fil- och skrivartjänster för nätverk och klicka på Nästa. (Om du väljer Information
innan du väljer Nästa visas ”Print Services for UNIX (R)” som en komponent i Andra tjänster för
nätverksfiler och utskrift.) De filer som läses in visas.

7.

Stäng fönstret Nätverksanslutningar. LPR-porten är nu ett alternativ i Egenskaper för en allt-i-ett-
enhet under Portar, Lägg till port.