HP LaserJet 3052 All in One Printer - Installera programvara för TCP/IP (Windows NT)

background image

Installera programvara för TCP/IP (Windows NT)

Installera programvara för TCP/IP (Windows NT)

Det innebär att du kan kontrollera om TCP/IP är installerat på Windows NT-systemet och vid behov
installera programmet.

OBS!

Det kan hända att du behöver distributionsfilerna för Windows-systemet eller cd-skivorna

för att kunna installera TCP/IP-komponenterna.

1.

Kontrollera om du har protokollet för Microsoft TCP/IP-utskrift och stöd för TCP/IP-utskrift:

Windows 2000 – Klicka på Start, Inställningar, Kontrollpanelen. Dubbelklicka sedan på
mappen Nätverks- och fjärranslutningar. Dubbelklicka på Anslutning till lokalt nätverk
för nätverket och klicka sedan på Egenskaper.

Om posten Internet Protocol (TCP/IP) finns i listan och är aktiverad i listan över komponenter
som används av denna anslutning, är den nödvändiga programvaran redan installerad. (Mer
information finns i

Konfigurera en nätverksansluten allt-i-ett-enhet för Windows 2000-system.

) Om så inte

NT 4.0 – Klicka på Start, Inställningar, Kontrollpanelen. Dubbelklicka sedan på alternativet
Nätverk för att visa dialogrutan Nätverk.

Om TCP/IP finns med i listan på fliken Protokoll och Microsoft TCP/IP-utskrift finns med i
listan på fliken Tjänster är den programvara som behövs redan installerad. (Mer information
finns i

Konfigurera en nätverksansluten allt-i-ett-enhet för Windows NT 4.0-system.

) Om så

inte är fallet ska du gå till steg 2.

2.

Om programmet inte redan är installerat:

Windows 2000 – Klicka på Installera i fönstret Egenskaper för lokalt nätverk. Välj
Protokoll och klicka på Lägg till för att lägga till Internet Protocol (TCP/IP) i fönstret Välj
nätverkskomponent.

Följ anvisningarna på skärmen.

NT 4.0 – Klicka på knappen Lägg till för varje flik och installera TCP/IP-protokoll och tjänsten
Microsoft TCP/IP-utskrift.

Följ anvisningarna på skärmen.

Ange den fullständiga sökvägen till distributionsfilerna för Windows NT när du ombeds att
göra detta (det kan hända att du behöver cd-skivan för Windows NT-arbetsstationen eller
servern).

SVWW

Konfiguration för LPD-utskrift

173

background image

3.

Ange TCP/IP-konfigurationsvärdena för datorn:

Windows 2000 – Välj Internet Protocol (TCP/IP) och klicka på Egenskaper på fliken
Allmänt i fönstret Egenskaper för lokalt nätverk.

NT 4.0 – Det kan hända att du uppmanas att ange TCP/IP-konfigurationsvärdena. Om så inte
är fallet ska du välja fliken Protokoll i fönstret Nätverk och välja TCP/IP-protokoll. Klicka
sedan på Egenskaper.

Om du konfigurerar en Windows-server ska du skriva in IP-adressen, adressen för standard-
gatewayen och delnätsmasken på lämpliga ställen.

Om du konfigurerar en klient ska du kontakta nätverksadministratören för att ta reda på om du ska
aktivera automatisk TCP/IP-konfiguration eller om du ska skriva in en statisk IP-adress, standard-
gateway-adress och en delnätsmask på lämpliga ställen.

4.

Klicka på OK.

5.

Avsluta Windows och starta om datorn om du uppmanas till detta, så att ändringarna träder i kraft.

174

Kapitel 9 Nätverk

SVWW