HP LaserJet 3052 All in One Printer - LPD på Windows NT/2000-system

background image

LPD på Windows NT/2000-system

I det här avsnittet beskrivs hur du konfigurerar WindowsNT/2000-nätverk så att tjänsterna från LPD
(Line Printer Daemon) i allt-i-ett-enheten kan användas.

Processen består av två delar:

Installation av TCP/IP-program (om det inte redan har installerats).

Konfigurera ett nätverks LPD för allt-i-ett-enheten.