HP LaserJet 3052 All in One Printer - Exempel: Printcap-post

background image

Exempel: Printcap-post

lj1_raw|raw1:\

:lp=:\

:rm=laserjet1:\

:rp=raw:\

:lf=/usr/spool/lpd/lj1_raw.log:\

:sd=/usr/spool/lpd/lj1_raw:

Se till att användarna känner till namnet på allt-i-ett-enheten, eftersom de måster ange namnet på
kommandoraden för utskrift.

Skapa spoolerkatalogen genom att skapa följande poster. Skriv följande i rotkatalogen:

mkdir /usr/spool/lpd

cd /usr/spool/lpd

mkdir printer_name_1 printer_name_2

chown daemon printer_name_1 printer_name_2

chgrp daemon printer_name_1 printer_name_2

chmod g+w printer_name_1 printer_name_2

där

printer_name_1

och

printer_name_2

anger de allt-i-ett-enheter som ska spoolas. Du kan

spoola flera allt-i-ett-enheter. Följande exempel visar kommandot som skapar de spoolerkataloger för
allt-i-ett-enheter som ska skriva ut text.

170

Kapitel 9 Nätverk

SVWW