HP LaserJet 3052 All in One Printer - Krav för att konfigurera LPD

background image

Krav för att konfigurera LPD

Innan du kan använda LPD-utskrift måste allt-i-ett-enheten vara korrekt ansluten till nätverket och ha
en giltig IP-adress. Den här informationen finns på allt-i-ett-enhetens nätverkskonfigurationssida. Du
måste även ha följande:

ett operativsystem som stöder LPD-utskrift

åtkomstprivilegiet superuser (rot) eller administratör för systemet

LAN-maskinvaruadressen (eller stationsadressen) för skrivarservern. Den här adressen finns på
allt-i-ett-enhetens nätverkskonfigurationssida och ser ut så här:

MASKINVARUADRESS: xxxxxxxxxxxx

där x är en hexadecimal siffra (till exempel 0001E6123ABC)