HP LaserJet 3052 All in One Printer - Varför ska du använda BOOTP?

background image

Varför ska du använda BOOTP?

Det finns följande fördelar med att använda BOOTP för att hämta konfigurationsdata:

Förbättrad konfigurationskontroll av allt-i-ett-enheten. Konfiguration med andra metoder, t.ex. med
allt-i-ett-enhetens kontrollpanel, är begränsat till val av parametrar.

Enkel konfigurationshantering. Parametrar för hela nätverkskonfigurationen kan vara placerade på
ett ställe.

Enkel konfiguration. Fullständig nätverkskonfiguration kan hämtas automatiskt varje gång allt-i-ett-
enheten slås på.

OBS!

BOOTP påminner om DHCP, förutom att IP-parametrarna är desamma oavsett om den

är på eller av. I DHCP är IP-konfigurationsparametrarna lånade och kan ändras med tiden. När
allt-i-ett-enheten har fabriksinställningarna och är påslagen försöker den automatiskt konfigurera
sig själv med flera dynamiska metoder, t.ex. BOOTP.

164

Kapitel 9 Nätverk

SVWW