HP LaserJet 3052 All in One Printer - Poster i filen Bootptab

background image

Poster i filen Bootptab

Ett exempel på en /etc/bootptab-filpost för en nätverksansluten allt-i-ett-enhet visas nedan. Observera
att konfigurationsdata innehåller taggar för identifikation av olika parametrar och dess inställningar för
allt-i-ett-enheten.

I tabellen

Tabell 9-5 Taggar som hanteras i en BOOTP/DHCP-fil

finns en lista över poster och taggar

som stöds.

picasso:\

:ht=ether:\

:vm=rfc1048:\

:ha=0001E6123456:\

:ip=192.168.40.39:\

:sm=255.255.255.0:\

:gw=192.168.40.1:\

:lg=192.168.40.3:\

:T144=“hpnp?/?picasso.cfg”:

SVWW

Använda BOOTP

165

background image

Tabell 9-5

Taggar som hanteras i en BOOTP/DHCP-fil

Alternativ

Beskrivning

Nodnamn

Namnet på kringutrustningen. Namnet identifierar en post till
en parameterlista för en viss kringutrustning. Nodnamnet
måste var det första fältet i en post. (I ovanstående exempel
är nodnamnet "picasso".)

ht

Maskinvarans typtagg. Ange ether för Ethernet. Den här
taggen måste föregå ha-taggen.

vm

Taggen för BOOTP-rapportformat (obligatorisk). Ge den här
parametern värdet rfc1048.

ha

Maskinvarans adresstagg. Maskinvaruadressen (MAC) är allt-
i-ett-enhetens länknivå eller stationsadress. Den finns på allt-
i-ett-enhetens nätverkskonfigurationssida som
Maskinvaruadress.

ip

IP-adresstaggen (krävs). Den här adressen är allt-i-ett-
enhetens IP-adress.

sm

Delnätsmasktaggen. Delnätsmasken används av allt-i-ett-
enheten för identifikation av de delar av en IP-adress som
anger nätverkets/delnätets arbetsnummer och värdadress.

gw

Gatewayens IP-adresstagg. Den här adressen identifierar IP-
adressen för den standard-gateway (router) som allt-i-ett-
enheten använder för kommunikation med andra delnät.

ds

DNS (Domain Name System), serverns IP-adresstagg. Endast
en enkelnamnsserver kan anges.

lg

Syslogsserverns IP-adresstagg. Anger vilken server allt-i-ett-
enheten skickar syslogmeddelanden till.

dn

Domännamnstagg. Anger domännamnet för allt-i-ett-enheten
(t.ex. "support.hp.com") Det omfattar inte värdnamnet. Det är
inte det kvalificerade domännamnet (t.ex.
"printer1.support.hp.com").

tr

DHCP T1 timeout, anger förnyelsetid i sekunder för DHCP-
tilldelningen.

tv

DHCP T2 timeout, anger förnyelsetid i sekunder för DHCP-
tilldelningen.

OBS!

Ett kolon (:) anger slutet av ett fält och ett bakåtvänt snedstreck anger att posten fortsätter

på nästa rad. Mellanslag tillåts inte mellan tecknen på en rad. Namn, som t.ex. värdnamn, måste
börja med en bokstav och kan endast innehålla bokstäver, siffror, punkter (endast för
domännamn) och bindestreck. Understrykningstecken är inte tillåtet. Mer information finns i
dokumentationen eller onlinehjälpen till systemet.

166

Kapitel 9 Nätverk

SVWW