HP LaserJet 3052 All in One Printer - Kuvertens utförande

background image

Kuvertens utförande

Kuvertens utförande är avgörande. Kuvertens vikning kan variera mycket, inte bara mellan tillverkare
utan även i samma förpackning från samma tillverkare. Utskriftskvaliteten på kuverten beror på deras
kvalitet. Tänk på följande när du väljer kuvert:

Vikt: Kuvertpapper bör inte väga mer än 90 g/m

2

, annars kan de fastna.

Utformning: Innan du skriver ut ska du kontrollera att kuverten är plana med inte mer än 6 mm
böjning och inte innehåller luft. Kuvert som tar in luft kan orsaka problem. Använd inte kuvert som
innehåller klämmor, knutna snören, genomskinliga fönster, hål, perforeringar, syntetiska material,
frimärken eller prägling. Använd inte kuvert med klister som kräver tryck för försegling.

Skick: Kuverten får inte vara skrynkliga, trasiga eller skadade på annat sätt. Kontrollera att
kuverten inte har något synligt klister.