HP LaserJet 3052 All in One Printer - Etiketternas utförande

background image

Etiketternas utförande

Tänk på kvaliteten i följande avseenden när du väljer etiketter:

Klister: Klistret på etiketterna bör tåla 200 °C, den maximala fixeringstemperaturen.

Utformning: Använd bara etiketter som inte har frilagda ytor på skyddsarket. Etiketterna kan
lossna från ark som har tomrum mellan etiketterna, vilket kan ge upphov till allvarliga
matningsproblem.

Böjning: Innan du skriver ut ska du kontrollera att etiketterna är plana med inte mer än 13 mm
böjning i någon riktning.

Skick: Använd inte etiketter med skrynklor, bubblor eller som visar andra tecken på att lossna från
stödarket.