HP LaserJet 3052 All in One Printer - Justera kopieringskvaliteten

background image

Justera kopieringskvaliteten

Det finns fem inställningar för kopieringskvalitet: Utkast,Text, Blandat, Filmfoto och Bild.

Standardinställningar för kopieringskvalitet är Text. Den här inställningen är den bästa för dokument
som till största delen innehåller text.

När du gör en kopia av ett foto eller en bild kan du välja inställningen Filmfoto för foton eller Bild för
annan grafik för att öka kopieringskvaliteten. Välj inställningen Blandat för dokument som innehåller
både text och grafik.

Om du vill spara på toner, och kopieringskvaliteten inte är så viktig väljer du Utkast.

Ändra kopieringskvaliteten för den aktuella kopieringen

1.

Tryck på

Kvalitet

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel om du vill visa den aktuella

kvalitetsinställningen för kopiering.

2.

Använd

<

eller

>

för att bläddra fram alternativen för kvalitetsinställningar.

3.

Välj en inställning, och tryck sedan på

Starta kopiering

om du vill spara inställningen och starta

kopieringen, eller tryck på om du vill spara inställningen utan att starta kopieringen.

OBS!

Den ändrade inställningen finns kvar i två minuter efter det att kopieringen är klar.

Under tiden visas meddelandet Inställn.=Egen i kontrollpanelens teckenfönster.

Ändra standardinställning för kopieringskvalitet

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Kopieringsinst. och tryck sedan på .

3.

Tryck på för att välja Standardkvalitet.

4.

Använd

<

eller

>

om du vill bläddra igenom alternativen.

5.

Tryck på när du vill spara ditt val.

118

Kapitel 7 Kopiera

SVWW