HP LaserJet 3052 All in One Printer - Så här skriver du ut på båda sidor automatiskt (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett)

background image

Så här skriver du ut på båda sidor automatiskt (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett)

1.

Fyll på så mycket papper i något av facken att det räcker till utskriften. Om du fyller på
specialpapper, t.ex. papper med brevhuvud, gör du på något av följande sätt:

I fack 1 lägger du in papper med brevhuvud med framsidan upp och den nedre kanten först.

I övriga fack fyller du på brevpapper med framsidan ned och med den övre kanten mot fackets
bakre del.

VIKTIGT

Lägg inte i papper som är tyngre än 105 g/m

2

. Det kan orsaka papperstrassel i

allt-i-ett-enheten.

2.

Öppna skrivardrivrutinen (se

Få åtkomst till skrivardrivrutinerna

).

3.

Windows: På fliken Efterbehandling väljer du Skriv ut på båda sidorna.

4.

Klicka på OK. Nu kan du skriva ut på papperets båda sidor med produkten.