HP LaserJet 3052 All in One Printer - Programmera allt-i-ett-enhetens Skanna till-knapp

background image

Programmera allt-i-ett-enhetens

Skanna till

-knapp

OBS! Skanna till

-knappen måste programmeras innan den kan användas. Vissa destinationer

är emellertid programmerade som standard om allt-i-ett-enheten är ansluten direkt till datorn.

Programmera Skanna till-knappen

1.

Välj Skanna om du vill öppna HP LaserJet Scan i programgruppen för Hewlett-Packard.

OBS!

När du trycker på

Starta skanning

på kontrollpanelen öppnas även HP LaserJet

Scan om allt-i-ett-enheten är ansluten direkt till datorn.

2.

Klicka på Inställningar om du vill öppna inställningsguiden för

Skanna till

.

3.

Välj alternativet för att konfigurera skanningen när den initieras genom att trycka på Skanna
till på kontrollpanelen på allt-i-ett-enheten
och klicka sedan på Nästa.

4.

Markera kryssrutan för att tillåta skanning genom att trycka på Skanna till på allt-i-ett-enheten.

5.

Välj destinationer genom att flytta dem från PC-fönstret (det vänstra fönstret) till Enhet-fönstret
(det högra fönstret).

OBS!

Enhet-fönstret kan innehålla objekt som konfigurerats av andra datorer som är

anslutna till allt-i-ett-enheten. Du kan inte göra några inställningar för dessa objekt.

OBS!

Klicka på Ny om du vill skapa en ny destination.

6.

Klicka på Uppdatera.