HP LaserJet 3052 All in One Printer - Kopiera på material av annan typ och storlek

background image

Kopiera på material av annan typ och storlek

Allt-i-ett-enheten är inställd på att kopiera papper i storleken Letter eller A4 beroende på i vilket land/
region som den köptes. Du kan ändra storlek och typ för det material som du kopierar till för den aktuella
utskriften eller för alla utskrifter.

Inställningar för materialstorlek

Letter

Legal

A4

Inställningar för materialtyp

Vanligt

Förtryckt

Brevpapper

OH-film

Förhålat

Etiketter

Finpapper

Återvinningspapper

Färg

Ljus

Tjockt

Kartong

Kuvert

Veläng

Grovt papper

Så här ändrar du materialstorlek och -typ för den aktuella utskriften (HP LaserJet

3052/3055/3390/3392 allt-i-ett)

OBS!

Om du vill ändra materialstorlek och -typ i HP LaserJet 3050 allt-i-ett-enhet ändrar du

standardinställningarna för materialstorlek och -typ.

1.

Tryck på

Papper

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Välj materialstorlek med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

3.

Välj materialtyp med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

4.

Tryck på

Starta kopiering

.

SVWW

Kopiera: Hur gör jag?

227

background image

Så här ändrar du standardinställningen för materialstorlek

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Välj Pappersinställningar med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

3.

Välj Standardstorlek med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

4.

Välj materialstorlek med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

5.

Tryck på när du vill spara ditt val.

Så här ändrar du standardinställningen för materialtyp

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Välj Pappersinställningar med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

3.

Välj Standardpapperstyp med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

4.

Välj materialtyp med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

5.

Tryck på när du vill spara ditt val.