HP LaserJet 3052 All in One Printer - Använda automatisk dubbelsidig utskrift (duplex) för att kopiera dokument (HP LaserJet 3390/3392 all

background image

Använda automatisk dubbelsidig utskrift (duplex) för att kopiera

dokument (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett)

Använd knappen

2-sidig

på kontrollpanelen om du vill använda dubbelsidig utskrift och få olika resultat.

OBS!

Standardinställningen är 1–1. På kontrollpanelen aktiveras lampan

2-sidig

när en annan

inställning används.

Tabell 11-1

Inställningar för

2-sidig

Dokumenttyp

Inställning för

2-sidig

Utskrivna kopior

Lampan för

2-sidig

Enkelsidig

1–1

Enkelsidig

Av

Enkelsidig

1–2

Tvåsidig

Tvåsidig

2–2

Tvåsidig

Så här gör du dubbelsidiga kopior från enkelsidiga dokument

1.

Lägg i de dokument som ska kopieras i den automatiska dokumentmatarens fack. Den första sidan
ska vara vänd uppåt och sidans överkant vänd in mot dokumentmataren.

2.

Tryck på

2-sidig

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

3.

Välj Kopiera till 1 till 2-sidig med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

4.

Tryck på

Starta kopiering

.

Så här gör du dubbelsidiga kopior från dubbelsidiga dokument

1.

Lägg i de dokument som ska kopieras i den automatiska dokumentmatarens fack. Den första sidan
ska vara vänd uppåt och sidans överkant vänd in mot dokumentmataren.

OBS!

Det går inte att göra dubbelsidig kopiering från flatbäddskannern.

HP LaserJet 3390/3392

2.

Tryck på

2-sidig

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

3.

Välj Kopiera till 2 till 2-sidig med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

4.

Tryck på

Starta kopiering

.

SVWW

Kopiera: Hur gör jag?

221

background image

Så här ändrar du standardinställningen för 2-sidig

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Välj Kopieringsinst. med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

3.

Välj Standard 2-sidig med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

4.

Använd

<

eller

>

för att välja alternativ för hur du vanligtvis vill använda den automatiska

duplexenheten när du kopierar dokument.

5.

Tryck på när du vill spara ditt val.

222

Kapitel 11 Hur gör jag?

SVWW