HP LaserJet 3052 All in One Printer - Skriva ut faxaktivitetsloggen

background image

Skriva ut faxaktivitetsloggen

Faxaktivitetsloggen innehåller en kronologisk historik över de senaste 40 mottagna, skickade eller
borttagna faxen samt eventuella fel som har inträffat. En faxaktivitetslogg innehåller följande information:

Alla fax som har tagits emot av allt-i-ett-enheten

Alla fax som har skickats från kontrollpanelen

Alla fax som har skickats från faxdrivrutinen

Skriva ut faxaktivitetsloggen

Använd följande metod när du skriver ut en faxaktivitetslogg:

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Välj Rapporter med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

3.

Välj Faxaktivitetslogg med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

4.

Välj Skriv ut logg nu genom att trycka på . Menyn stängs och loggen skrivs ut.

Ställa in att faxaktivitetsloggen ska skrivas ut automatiskt

Du kan ange om du vill att faxloggen ska skrivas ut automatiskt när den innehåller 40 nya poster.
Standardinställningen är . Använd följande metod när du vill att faxaktivitetsloggen ska skrivas ut
automatiskt:

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Välj Rapporter med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

3.

Välj Faxaktivitetslogg med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

4.

Välj Autologgutskrift genom att trycka på

>

en gång. Tryck sedan på .

5.

Välj med hjälp av

<

eller

>

. Tryck sedan på för att bekräfta valet.

SVWW

Fax: Hur gör jag?

205