HP LaserJet 3052 All in One Printer - Ändra inställningen för upplösning

background image

Ändra inställningen för upplösning

OBS!

Faxstorleken ökas om upplösningen ökas. Större fax ökar sändningstiden och kan

överskrida tillgängligt minne i allt-i-ett-enheten.

Standardinställningen för upplösning är Fin.

Den här proceduren ändrar upplösningen för alla faxsändningar till en av följande inställningar:

Standard: Den här inställningen ger den lägsta kvaliteten och den högsta överföringshastigheten.

Fin: Den här inställningen ger en högre upplösning än Standard, som vanligen används för
textdokument.

Superfin: Den här inställningen passar bäst för dokument som innehåller både bild och text.
Överföringen tar längre tid än med Fin men går snabbare än med Foto.

Foto: Den här inställningen ger de bästa bilderna men ökar också överföringstiden markant.

Ändra standardupplösningen

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Välj Faxinställningar med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

3.

Välj Inställn. faxsänd. med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

4.

Välj Stand.upplösning med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

5.

Använd

<

eller

>

om du vill ändra inställningen för upplösning.

6.

Tryck på när du vill spara ditt val.

Så här ställer du in upplösningen för det aktuella faxet

1.

Tryck på

Upplösning

på kontrollpanelen för att visa den aktuella upplösningen.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja en inställning för upplösning.

3.

Tryck på när du vill spara ditt val.

OBS!

Den här proceduren ändrar faxupplösningen för aktuellt faxjobb. Mer information om hur

du ändrar faxupplösningen finns i

Ändra inställningen för upplösning

.

OBS!

Om du vill ändra faxkontrasten eller storleken på skannerglaset måste du ändra

standardinställningarna. Mer information finns i

Ändra standardinställning för ljust/mörkt

(kontrast)

och

Ändra standardinställningen för glasstorlek

.

SVWW

Fax: Hur gör jag?

217