HP LaserJet 3052 All in One Printer - Använda häftningsenheten

background image

Använda häftningsenheten

Aktivera häftningsmekanismen genom att fylla på material i häftningsenheten.

Så här häftar du material med häftningsenheten

1.

Lägg i upp till 20 ark med material (80 g/m

2

) i skåran på häftenhetens lucka. Lägg i färre ark om

materialet väger mer än 80 g/m

2

.

VIKTIGT

Använd inte häftningsenheten om du vill häfta plast, kartong eller trä. Försök att

häfta den här typen av material kan resultera i skador på häftningsenheten.

OBS!

Överskriden gräns för rekommenderad kapacitet kan resultera i att papper fastnar

eller att enheten skadas.

2.

Vänta tills häftningsenheten har häftat arken. När materialet är påfyllt hela vägen in i
häftningsenhetsskåran sätts häftningsenhetsmekanismen igång.

SVWW

Övrigt: Hur gör jag?

241

background image

3.

Ta bort häftat material från skåran.

OBS!

Öppna luckan på häftningsenheten och skjut ut dokumentet försiktigt om du inte kan

ta bort det häftade materialet.

242

Kapitel 11 Hur gör jag?

SVWW