HP LaserJet 3052 All in One Printer - Åtgärda papperstrassel i den raka utmatningsbanan (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett)

background image

Åtgärda papperstrassel i den raka utmatningsbanan (HP LaserJet 3390/3392 allt-

i-ett)

Gör så här för att åtgärda trassel i den raka pappersbanan:

VIKTIGT

Använd inte vassa föremål, t.ex. pincett eller vass tång, för att åtgärda papperstrassel.

Skada som uppstår p.g.a. användning av vassa föremål täcks inte av garantin.

1.

Öppna den bakre utmatningsluckan.

2.

För de gröna utlösningsspakarna nedåt.

3.

Fatta tag i sidan av pappersarket som är mest synligt (kan också vara i mitten) med båda händerna
och dra sedan försiktigt ut det ur allt-i-ett-enheten.

HP LaserJet 3390/3392

OBS!

Om det inte går att fatta tag i materialet med händerna gör du enligt anvisningarna

i

Tonerkassettområde

.

SVWW

Övrigt: Hur gör jag?

255

background image

4.

Stäng den bakre utmatningsluckan.

HP LaserJet 3390/3392

OBS!

Spärrspakarna stängs automatiskt när du stänger den bakre utmatningsluckan.

256

Kapitel 11 Hur gör jag?

SVWW