HP LaserJet 3052 All in One Printer - Så här rengör du pappersbanan från allt-i-ett-enhetens kontrollpanel

background image

Så här rengör du pappersbanan från allt-i-ett-enhetens kontrollpanel

Om du inte har tillgång till HP ToolboxFX kan du skriva ut och använda en rengöringssida från allt-i-ett-
enhetens kontrollpanel.

1.

Tryck på

Meny

.

2.

Använd

<

eller

>

för att leta rätt på menyn Service.

3.

Tryck på .

4.

Använd

<

eller

>

för att leta rätt på Rengöringsläge.

5.

Tryck på .

6.

Lägg i vanligt brev- eller A4-papper när du uppmanas att göra det.

7.

Tryck på igen för att bekräfta och påbörja rengöringsprocessen.

En sida matas sakta igenom allt-i-ett-enheten. Kasta sidan när processen är klar.

290

Kapitel 12 Hantering och underhåll av allt-i-ett-enheten

SVWW