HP LaserJet 3052 All in One Printer - Informationssidor

background image

Informationssidor

Informationssidor finns i allt-i-ett-enhetens minne. På de här sidorna får du hjälp att undersöka och lösa
problem som uppstått i allt-i-ett-enheten.

OBS!

Om språket på enheten blev felaktigt inställt under installationen kan du ställa in språket

manuellt så att informationssidorna skrivs ut på ett av de språk som stöds. Byt språk med hjälp
av HP ToolboxFX. Mer information finns i

HP ToolboxFX

.