HP LaserJet 3052 All in One Printer - Varningar

background image

Varningar

Fliken Varningar i HP ToolboxFX innehåller länkar till följande huvudsidor:

Ställ in statusvarningar (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett). Anger att allt-i-ett-enheten ska skicka
varningar om vissa händelser, till exempel när tonern nästan är slut.

Ställ in e-postvarningar (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett). Anger att allt-i-ett-enheten ska skicka
e-postvarningar om vissa händelser, till exempel när tonern nästan är slut.