HP LaserJet 3052 All in One Printer - Kontrollera status för förbrukningsmaterial och beställa förbrukningsmaterial (endast HP LaserJet 33

background image

Kontrollera status för förbrukningsmaterial och beställa

förbrukningsmaterial (endast HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett)

Du kan kontrollera statusen för förbrukningsmaterialet med hjälp av allt-i-ett-enhetens kontrollpanel,
genom att skriva ut sidan Status förbr.mat. eller titta i HP ToolboxFX. Hewlett-Packard rekommenderar
att du beställer nya tonerkassetter när du får första meddelandet om låg nivå i tonerkassetten. När du
använder en ny, äkta tonerkassett från HP kan du få följande information om förbrukningsmaterialet:

Återstående användningstid för tonerkassett

Beräknat antal återstående sidor

Antal utskrivna sidor

Annan information om förbrukningsmaterial

OBS!

Om allt-i-ett-enheten är ansluten till ett nätverk kan du ställa in HP ToolboxFX så att du

får ett e-postmeddelande när tonerkassetten snart är slut. Om allt-i-ett-enheten är direkt ansluten
till en dator kan du ställa in HP ToolboxFX så att du meddelas när förbrukningsmaterialet håller
på att ta slut.

Så här kontrollerar du status för förbrukningsmaterial med hjälp av

kontrollpanelen

Gör något av följande:

Kontrollera allt-i-ett-enhetens kontrollpanel. Den visar om en tonerkassett håller på att ta slut eller
är slut. Kontrollpanelen visar även när en tonerkassett som inte kommer från HP installeras första
gången. Mer information finns i

Felsökningsverktyg

.

Skriv ut sidan Status förbr.mat. och kontrollera nivån för förbrukningsmaterialet på sidan. Mer
information finns i

Statussida för förbrukningsmaterial (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett)

.

Om nivåerna är låga kan du beställa förbrukningsmaterial genom din lokala HP-återförsäljare per telefon
eller via Internet. Information om artikelnummer finns i

Information om tillbehör och beställning

. Gå

till

www.hp.com/go/ljsupplies

om du vill beställa via Internet.