HP LaserJet 3052 All in One Printer - Byta den automatiska dokumentmataren (ADM) på HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett

background image

Byta den automatiska dokumentmataren (ADM) på HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett

293

background image

4.

Vik upp hakarna på den nya dokumentmataren.

5.

Sätt i hakarna på den nya dokumentmataren så att de är något framåtlutade och tryck sedan
dokumentmataren rakt ned i allt-i-ett-enheten.

6.

Sätt in kopplingen genom att trycka den nedåt tills den fastnar.

294

Kapitel 12 Hantering och underhåll av allt-i-ett-enheten

SVWW

background image

Byta valsanordningen och matararmen för den

automatiska dokumentmataren (HP LaserJet

3052/3055/3390/3392 allt-i-ett)

Så här byter du valsanordning och matararm för den automatiska dokumentmataren

Om det ofta uppstår problem när den automatiska dokumentmataren ska mata fram dokument, kan du
byta ut valsanordningen och matararmen. Mer information om hur du beställer delarna finns i

Information

om tillbehör och beställning

.

1.

Stäng av allt-i-ett-enheten och dra ut nätsladden.

HP LaserJet 3052/3055

HP LaserJet 3390/3392

2.

Öppna luckan över den automatiska dokumentmataren.

SVWW