HP LaserJet 3052 All in One Printer - Använda häftningsenheten

background image

Använda häftningsenheten

Aktivera häftningsmekanismen genom att sätta i material i häftningsenheten.

Häfta material med häftningsenheten

1.

Lägg i upp till 20 ark material (80 g/m

2

eller 20 lb) i skåran i häftningsenhetens lucka. Lägg i färre

ark om materialet väger mer än 80 g/m

2

eller 20 lb.

VIKTIGT

Häfta inte plast, kartong eller trä med häftningsenheten. Försök att häfta den här

typen av material kan skada häftningsenheten.

OBS!

Om du sätter i mer papper än den rekommenderade kapaciteten kan papperet

fastna eller enheten skadas.

2.

Vänta tills häftningsenheten har häftat arken. När materialet är isatt hela vägen in i skåran sätts
häftningsmekanismen igång.

SVWW

Använda häftningsenheten

187

background image

3.

Ta bort häftat material ur enheten.

OBS!

Om du inte kan ta ut det häftade materialet öppnar du luckan på häftningsenheten

och drar försiktigt ut dokumentet.

188

Kapitel 10 Häftningsenhet (endast HP LaserJet 3392 allt-i-ett)

SVWW