HP LaserJet 3052 All in One Printer - Riktlinjer för utskriftsmaterial

background image

Riktlinjer för utskriftsmaterial

Resultatet blir bäst om du använder papper av god kvalitet utan revor, spår, fläckar, lösa partiklar,
damm, veck, böjda kanter och häftklamrar.

För bästa utskriftskvalitet bör du använda slätt papper. I allmänhet gäller att ju slätare ett papper
är, desto bättre blir resultatet. Mer information finns i

Materialspecifikationer

.

Om du inte är säker på papperstypen (till exempel finpapper eller återvinningspapper) kan du titta
på etiketten på papperskartongen.

Använd inte utskriftsmaterial som enbart är avsett för bläckstråleskrivare. Använd utskriftsmaterial
som är avsett för laserskrivare.

Använd inte brevpapper som är tryckt med lågtemperatursbläck, som till exempel används på vissa
typer av termografpapper.

Använd inte brevpapper som är upphöjt eller präglat.

Allt-i-ett-enheten använder värme och tryck för att fixera tonern på materialet. Kontrollera att färgat
papper eller förtryckta blanketter har bläck som klarar fixeringstemperaturen (200 °C i 0,1
sekunder).

VIKTIGT

Om du inte följer de här riktlinjerna kan det leda till papperstrassel eller att allt-i-ett-

enheten skadas.