HP LaserJet 3052 All in One Printer - Förebyggande åtgärder

background image

Förebyggande åtgärder

Här följer några enkla saker som du kan göra för att öka kvaliteten vid kopiering:

Kopiera från flatbäddsskannern. Om du gör det får du en högre kvalitet än om du kopierar från den
automatiska dokumentmataren.

Använd original av hög kvalitet.

Placera materialet på rätt sätt. Om materialet placeras felaktigt kan det ge skeva och oskarpa bilder
samt problem med OCR-programmet. Mer information finns i

Lägga i dokument som ska faxas,

kopieras eller skannas

.

Använd eller tillverka ett underlagspapper som kan skydda originalen.

OBS!

Kontrollera att materialet uppfyller HP:s specifikationer. Om utskriftsmaterialet uppfyller

HP:s specifikationer kan återkommande matningsproblem tyda på att enhetens valsanordning
eller mellanlägg är slitet. Kontakta HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i

broschyren som fanns i kartongen.