HP LaserJet 3052 All in One Printer - Kontrollista för felsökning

background image

Kontrollista för felsökning

Försök att lösa problem med allt-i-ett-enheten genom att följa de här stegen.

Steg

Verifiering

Problem

Lösningar

1

Är strömmen påslagen?

När enheten är ansluten till ett
jordat uttag och påslagen så
visas Hewlett Packard
kontrollpanelen tillsammans
med rörliga markörer som
anger att den fasta
programvaran laddas.
Dessutom roterar
huvudmotorn i ungefär 45 till 60
sekunder. När programvaran
har laddats kan
Skannerlampan värms upp
visas på kontrollpanelen och
skannerhuvudet flyttas fram
och tillbaka i 10 till 15 sekunder.
Om du lyfter på skannerluckan
ser du att lampan är tänd. I
slutet av uppvärmningen
startas motorn till den
automatiska
dokumentmataren i ungefär två
sekunder.

Ingen ström på grund av fel i eluttaget, på
kabeln, strömbrytaren eller en säkring.

1.

Kontrollera att allt-i-ett-enheten är
ansluten till elnätet.

2.

Kontrollera att strömkabeln fungerar
och att strömbrytaren är påslagen.

3.

Kontrollera strömkällan genom att
koppla allt-i-ett-enheten direkt till ett
vägguttag eller ett annat eluttag.

Motorn roterar inte.

1.

Kontrollera att leveransskydden har
tagits bort. Mer information finns i
startboken.

2.

Kontrollera att spärrarna på
fixeringsenheten på HP LaserJet
3390/3392 allt-i-ett är låsta genom att
öppna och sedan stänga den bakre
luckan.

3.

Kontrollera att tonerkassetten är rätt
installerad. (Mer information finns i

HP ToolboxFX

.) Följ instruktionerna

på kontrollpanelen om du vill ta bort
och byta kassetten.

4.

Kontrollera att den övre luckan är
stängd.

Motorn till den automatiska
dokumentmataren roterar inte.

Ta bort inmatningsfacket och öppna locket
till den automatiska dokumentmataren.

Kontrollera att den automatiska
dokumentmatarens kabel är rätt ansluten.
Mer information finns i

Byta den

automatiska dokumentmataren (ADM) på
HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett

.

Motorn till den automatiska
dokumentmataren roterar inte. Mer
information finns i

Byta den automatiska

dokumentmataren (ADM) på HP LaserJet
3390/3392 allt-i-ett

.

Skannerlampan lyser inte.

Om skannerlampan inte lyser kontaktar du
HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som

fanns i kartongen.

2

Visas Redo
kontrollpanelen?

Kontrollpanelen bör fungera
utan några felmeddelanden.

Ett fel visas på kontrollpanelen.

En lista över vanliga meddelanden finns i

Meddelanden på kontrollpanelen

.

Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som

fanns i kartongen.

300

Kapitel 13 Felsökning

SVWW

background image

Steg

Verifiering

Problem

Lösningar

3

Skrivs informationssidor ut?

Skriv ut en konfigurationssida.
Mer information finns i

Konfigurationssida

.

Ett felmeddelande visas på kontrollpanelen.

En lista över vanliga meddelanden finns i

Meddelanden på kontrollpanelen

.

Utskriftsmaterialet flyttas inte jämnt genom
allt-i-ett-enhetens pappersbana.

Se till att materialet överensstämmer med
specifikationerna från HP. Mer information
finns i

Materialspecifikationer

.

Rensa pappersbanan. Mer information finns
i

Rengöra pappersbanan

.

Dålig utskriftskvalitet.

Mer information finns i

Problem med

utskriftskvaliteten

.

Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som

fanns i kartongen.

4

Går det att kopiera med allt-i-
ett-enheten?

Placera konfigurationssidan i
den automatiska
dokumentmataren och gör en
kopia. Dokumentet ska matas
jämnt genom
dokumentmataren och
kopiorna ska skrivas ut utan
problem. Kopiera även från
flatbäddsskannern.

Dålig kvalitet från den automatiska
dokumentmataren.

1.

Om utskriftskvaliteten i de interna
testerna och på kopian från skannern
var bra, rengör du dokumentmatarens
skannerremsa. Mer information finns
i

Så här rengör du skannerglaset

(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392
allt-i-ett)

.

2.

Om den automatiska
dokumentmataren är trasig byter du
den. Mer information finns i

Byta den

automatiska dokumentmataren (ADM)
på HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett

.

Utskriftsmaterialet flyttas inte jämnt genom
den automatiska dokumentmataren.

1.

Se till att utskriftsmaterialet i den
automatiska dokumentmataren
uppfyller specifikationerna. Mer
information finns i

Tabell 3-6

Specifikationer för den automatiska
dokumentmataren (ADM),
HP LaserJet 3050 allt-i-ett

.

2.

Rengör dokumentmatarens plockrulle
och mellanlägg på HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 allt-i-ett. Mer
information finns i

Så här rengör du

valsanordningen för den automatiska
dokumentmataren (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 allt-i-ett)

.

3.

Om problemet fortfarande kvarstår
byter du dokumentmatarens
plockrulle. Mer information finns i

Byta

valsanordningen och matararmen för
den automatiska dokumentmataren
(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392
allt-i-ett)

.

4.

Om problemet fortfarande kvarstår
byter du dokumentmataren. Mer
information finns i

Byta den

automatiska dokumentmataren (ADM)
på HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett

.

SVWW

Kontrollista för felsökning

301

background image

Steg

Verifiering

Problem

Lösningar

Dålig kvalitet från flatbäddsskannern.

1.

Om utskriftskvaliteten i de interna
testerna och på kopian från den
automatiska dokumentmataren var
bra, rengör du skannerglaset. Mer
information finns i

Så här rengör du

skannerglaset (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 allt-i-ett)

.

2.

Om problemet kvarstår efter den här
åtgärden läser du

Kopieringsproblem

.

Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i

broschyren som fanns i kartongen.

5

Går det att skicka fax med
allt-i-ett-enheten?

Anslut telefonlinjen och
kontrollera att det finns
kopplingston genom att trycka

Starta fax

(och eventuellt

med hjälp av en telefon).
Skicka ett fax.

Telefonlinjen fungerar inte eller så är inte allt-
i-ett-enheten ansluten till telefonlinjen.

Kontrollera att enheten är ansluten till en
telefonlinje som fungerar.

Telefonsladden fungerar inte eller också har
den anslutits till fel kontakt.

1.

Koppla sladden till en annan kontakt.

2.

Prova en annan telefonsladd.

Faxnumret är fel eller ofullständigt.

Kontrollera faxnumret och ange det igen på
rätt sätt.

Faxinställningarna för allt-i-ett-enheten är
felaktiga.

Granska och återställ faxinställningarna för
allt-i-ett-enheten. Mer information finns i

Faxa

.

Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som

fanns i kartongen.

Ett skickat fax är ofullständigt eller har dålig
kvalitet.

Mer information finns i

Faxproblem

.

6

Går det att ta emot fax med
allt-i-ett-enheten?

Skicka ett fax till enheten.

För många telefonienheter har anslutits eller
också har de anslutits i fel ordning.

Kontrollera att HP LaserJet 3390/3392 allt-
i-ett är den enda enheten på telefonlinjen
och försök att ta emot faxet igen.

Faxinställningarna för allt-i-ett-enheten är
felaktiga.

Granska och återställ faxinställningarna för
allt-i-ett-enheten. Mer information finns i

Faxa

.

Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i

broschyren som fanns i kartongen.

7

Går det att skriva ut med allt-
i-ett-enheten från datorn?

Anslut nätverkskabeln eller
USB-kabeln till allt-i-ett-
enheten och datorn. Skicka en
utskrift med hjälp av ett
ordbehandlingsprogram till
enheten.

Programvaran har inte installerats korrekt
eller också har ett fel uppstått under
installationen av programvaran.

Avinstallera och installera sedan om
programvaran för allt-i-ett-enheten.
Kontrollera att du använder rätt
installationsprocedur och rätt
portinställning.

Kabeln har inte anslutits rätt.

Anslut kabeln igen.

Fel drivrutin har valts.

Välj rätt drivrutin.

Andra enheter har anslutits till USB-porten.

Koppla bort de andra enheterna och skriv ut
igen.

Det finns ett problem med portdrivrutinen i
Microsoft Windows.

Avinstallera och installera sedan om
programvaran för allt-i-ett-enheten.
Kontrollera att du använder rätt
installationsprocedur och rätt
portinställning.

302

Kapitel 13 Felsökning

SVWW

background image

Steg

Verifiering

Problem

Lösningar

Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i

broschyren som fanns i kartongen.

8

Går det att skanna från allt-i-
ett-enheten till datorn?

Skanna från ett vanligt program
på datorn.

Kabeln har inte anslutits rätt.

Anslut kabeln igen.

Programvaran har inte installerats fel eller
också har ett fel uppstått under installationen
av programvaran.

Avinstallera och installera sedan om
programvaran för allt-i-ett-enheten.
Kontrollera att du använder rätt
installationsprocedur och rätt
portinställning.

Om felet kvarstår stänger du av allt-i-ett-enheten och slår sedan på den igen.

Om felet ändå kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som fanns i kartongen.

SVWW

Kontrollista för felsökning

303