HP LaserJet 3052 All in One Printer - Statussida för förbrukningsmaterial (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett)

background image

Statussida för förbrukningsmaterial (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett)

På statussidan för förbrukningsmaterial visas hur mycket återstående användningstid som finns i HP-
tonerkassetten. Sidan innehåller även uppgifter om det beräknade antalet återstående sidor, antal
utskrivna sidor och annan information om förbrukningsmaterial. Du kan skriva ut en statussida för
förbrukningsmaterial från allt-i-ett-enheten eller HP ToolboxFX. Följ de här anvisningarna om du vill
skriva ut från allt-i-ett-enheten:

1.

Tryck på

Meny

på kontrollpanelsmenyn.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Rapporter och tryck sedan på .

3.

Välj Status förbr.mat. med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

Du hittar mer information om statussidan finns i

Statussida för förbrukningsmaterial (HP LaserJet

3390/3392 allt-i-ett)

.

358

Kapitel 13 Felsökning

SVWW